Avrupa Birliği tarafından ortak finanse edilen, İzmir Musevi Cemaati Vakfı önderliğinde yürütülen “İzmir’in Kültürel Zenginliği – Yahudi Kültür Mirasının Sürdürülebilirliği” projesi kapsamında, insanlık hafızasının ve kentin kültürel çeşitliliğinin bir parçası olan Yahudi kültür mirasını korumak ve yaşatmak üzere hedefleri, ilkeleri ve eylemleri içeren ortak bir manifesto metni hazırlandı.

2020 yılı Ağustos ayında başlayan proje boyunca yürütülen katılımcı sürecin en önemli çıktılarından biri olan Ortak Manifesto, İzmir’de kültürel mirasla ilişkili çalışmalar yürüten kamu kurumları, yerel yönetim birimleri, akademi ve sivil toplum kuruluşları ile proje kapsamında oluşturulan İzmir Yahudi Kültür Mirası Platformu’nun yerel ve uluslararası temsilcilerinden oluşan projenin paydaşları ile gerçekleştirilen çalıştay ve toplantılar aracılığıyla elde edilen temel sonuçları tek bir belgede ortaya koyuyor.

Bir yol haritası olarak kamuoyu ve karar vericilere sunulması amacıyla hazırlanan Ortak Manifesto, 12 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirilen İzmir Yahudi Kültür Mirası: Kentsel Belleğin Pekiştirilmesi ve Toplumsal Bağların Güçlendirilmesi Semineri’nde katılımcıların değerlendirmesine sunuldu.

Avrupa Yahudi Kültürü ve Mirasının Tanıtılması ve Korunması Derneği (AEPJ) Direktörü Victor Sorenssen’in konuşmacı olarak katıldığı seminerde, UMART Mimarlık proje kapsamında yürütülen Hevra ve Forasteros sinagoglarının restorasyon projeleri çalışmalarını aktarırken, “İzmir Yahudi Kültür Mirasına Yerel Bakış”ı yansıtmak üzere İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konak Belediyesi, İzmir Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği ve İzmir Tarihi Liman Kenti Alan Başkanlığı sunumlarını gerçekleştirdi. Programın sonunda Ortak Manifesto katılımcılarla etkileşimli bir uygulama üzerinden paylaşılarak değerlendirmeye sunuldu ve alınan geri dönüşlerin ardından son halini aldı.

Söz konusu Ortak Manifesto, aşağıdaki unsurlar temel alınarak geliştirildi:

  • Karar süreçlerine katılımın sağlanması
  • Kültürel çeşitliliğin kutlanması ve ayrımcılığa karşı diyaloğun teşvik edilmesi
  • Toplumda farkındalık ve bilinçlendirme çalışmalarının etkin bir şekilde yürütülmesi
  • İş birliği ve diyaloğun teşvik edilmesi
  • Koruma ve restorasyon çalışmalarının sürdürülmesi
  • Kültürün ve sanatın gücünün etkili bir şekilde kullanılması
  • Kentin strateji belgelerinde yer alması
  • Uluslararası iş birliği yürütülmesi

Ortak Manifesto metninin tamamına www.izmirjh.com/yayinlar/ortak-manifesto bağlantısında ulaşılabiliyor.