Raşel Rakella Asal ile Sarit Asal Bonfil tarafından kaleme alınan Anıların İzinde İzmir Yahudileri, 20. Yüzyıl Başından Günümüze adlı kitap, farklı dönemlerde gerçekleştirilen söyleşilere ait ses ya da video kayıtlarının yanı sıra çeşitli makale, bülten gibi yayınların bir derlemesi olarak kaleme alındı. Aynı zamanda iki kız kardeş olan kitabın yazarlarının, kendilerine Kuzey ve Güney Amerika’dan iletilen Ladino dilindeki İzmir kökenli anı yazıları ve anekdotların çevirilerini de dahil etmeleriyle birlikte kitap oldukça zengin bir çeşitliliğe ulaştı. Temeli yaklaşık 20 yıllık bir zaman diliminde yapılan söyleşilere dayanan kitap, 20. yüzyıl başlarından günümüze İzmir Yahudilerinin anılarından oluşan kapsamlı bir seçki ortaya koyuyor. Yaşama dair sevinçlerin, hüzünlerin, acıların ve en önemlisi insan olmaya dair mücadelenin aktarıldığı İzmir Yahudilerine ait bu hikayeler aracılığıyla yazarlar, kişisel bellekten yola çıkarak bir araya getirdikleri anlatıların toplumun kolektif belleğinin oluşturulmasına katkı sağlamasını; bu hikâyelerin yeniden hatırlanmasını ve böylelikle İzmir Yahudilerinin kültürel mirasının gelecek nesillere taşınmasını hedefliyor. Selim Bonfil arşivinden seçilen fotoğraflar, hikayelere eşlik ederek onların okuyucunun gözünde canlandırılmasına olanak sağlıyor.