İzmir Yahudi Basını, Dr. Siren Bora’nın oldukça kapsamlı araştırmaları sonucunda ortaya çıktı. İzmir Yahudi Basını kitabının hazırlanmasında yararlanılan başlıca kaynaklar ise Kudüs İbrani Üniversitesi Milli Kütüphanesi, Kudüs Ben Tsvi Enstitüsü ile İstanbul Başbakanlık Osmanlı Arşivi oldu. Uzun yıllar boyunca, gazete ve dergilerin ailelerin uhdesinde saklı kalması, ayrıca yangın, savaş ve kitlesel göçlerden dolayı ortadan kaybolması sebebiyle Osmanlı Yahudi basınına ilişkin kapsamlı bir çalışma yapma olanağı bulunamadığını ancak sınırlı sayıdaki nüshalardan faydalanılarak kısa makaleler yazılabildiğini aktaran Bora, kitabı yazmak için büyük ölçüde yurt dışı arşivlerinden faydalandığını belirtiyor. İzmir Yahudi topluluğunun çok dilli bir topluluk olması nedeniyle, gazete ve dergilerin ağırlıklı olarak dört farklı dil (Ladino, İbranice, Fransızca ve Osmanlıca) kullanılarak yazılmış olması da araştırma sürecinin ne denli yoğun olduğunu ortaya koyuyor.  İzmir’de Yahudilere ait matbaalar, süreli yayın envanteri, hatıra nitelikli yayınlar ve bildiriler, Yahudi gazete sahipleri ve gazeteciler gibi çeşitli bölümleri içeren İzmir Yahudi Basını’nda Yahudi matbaalarının tarihçesine ilişkin özel bir bölüm de yer alıyor.